Laatste nieuws over de Boompjeswal


Er stroomt weer water langs de Boompjeswal

Na hevige regenbuien loopt de droge gracht, langs het park en in de richting van de Tademasingel, vol met regenwater.
Op 20 juli 2007 was dit weer eens het geval.

Op de volgende foto's is te zien hoe romantisch het park er vroeger moet hebben uitgezien.


Dit is de gracht tussen het Boompjeswalpark en het bankgebouw op de Martinetsingel.


Het eerste stuk van de Boompjeswal richting brug naar de Spittaalstraat.