Boompjeswal


Een wandeling over de Boompjeswal

In het boekje "Beknopte geschiedkundige en plaatselyke beschryving der stad Zutphen en hare bevallige omstreken" uit 1832, waarvan hiernaast het titelblad is afgebeeld, wordt een wandeling over de Boompjeswal beschreven.
De beschrijving maakt deel uit van een wandeling vanuit het centrum, via de Laarstraat en Polsbroek naar de Spittaalstraat om daarvandaan weer terug te keren.


De wandelaar verlaat de Polsbroek:

Dit straatje geleidt tot aan de buiten Hospitaalspoort en men komt alzoo in de Hospitaalsstraat, welke men, even als de Laarpoortstraat, als eene der laatste uitleggingen van Zutphen kan beschouwen, als zijnde beide geheel buiten de oude ringmuren gelegen. Alvorens men deze straat afgaat, om weder stadwaarts te keeren, vindt men aan zijne regterhand eene beplante wandeling, Boomtjes wal geheeten. Hier verheffen eeuwen oude linden hunne toppen ten hemel, en bieden des zomers den vermoeiden wandelaar hare verkwikkende schaduw aan: hier vindt men, door de zorg der stedelijke regering, langs de zoom der gracht, de heerlijkste bloemen: partijen van recida, asters, leefkooijen, hijacinthen en anderen, die den lieflijksten geur verspreiden en het oog door derzelver schoonheid verrukken, terwijl aan de overzijde van dit grachtje fraaije tuinen hem hunne schatten aanbieden. Dit plekje gronds verlatende, dat als het ware binnen en buiten de stad ligt, treedt hij den binnen hospitaals doorgang in.