Laatste nieuws over de Boompjeswal


Gemeentelijke plannen met de Boompjeswal

         Onlangs is de Groengordelnota van de Gemeente Zutphen uitgebracht. In deze nota komt ook de Boompjeswal ter sprake.

Afbeelding en tekst welke betrekking hebben op de Boompjeswal zijn hierbij weergegeven. De volledige nota is te vinden op de website van de Gemeente.

In hoeverre hier sprake is van luchtfietserij moet een ieder voor zich uitmaken.

In het plan wordt kennelijk de helft van de Polsbroekpassage afgebroken, inclusief de bovenliggende woningen, en een gedeelte van het MIRO-parkeerterrein tot plantsoen gemaakt.

Afgezien van de betaalbaarheid, getuigt een en ander niet van veel historisch besef. Het Boompjeswalplantsoen heeft zich nooit tot over de gracht uitgestrekt. De Polsbroek was direct achter de gracht bebouwd, in de eerste helft van de vorige eeuw zelfs dicht bebouwd.
Afbeelding uit de "Groengordelnota"


Tekst uit de Groengordelnota:

MAATREGELEN - David Evekinkstraat, Paardenwal, Boompjeswal en groenstrook Walstraat

In de huidige situatie is de Boompjeswal een groene ruimte in een stedelijke omgeving, oude bomen, gazon en routes bepalen het parkachtige karakter. De Paardenwal is in het verleden gedempt en heeft nu een stenige uitstraling dat een groot contrast vormt de met groene uitstraling van Boompjeswal. Parkeren is de belangrijkste huidige functie van de Paardenwal.

Concrete maatregelen
- Herstel oude loop van de gracht. Het verbinden van David Evinkstraat en Paardenwal met de Boompjeswal. Hiermee wordt een aaneengesloten groengebied in het centrum van Zutphen gevormd;
- Water als bindend element terugbrengen in de gracht.
- De oorspronkelijke bedding van de gracht is nog steeds zichtbaar als natuurlijke droge laagte. Door water als kunstmatig element in deze laagte terug te brengen wordt de historische functie duidelijk. Daarnaast biedt water een natuurlijke en uitdagende spelaanleiding voor kinderen;
- Het kunstmatige water en de droge gracht heeft naast het spelen een bergende functie. Zo kan bij veel regen het water tijdelijk worden vastgehouden;
- Het creŽren van verschillende speelfuncties voor verschillende leeftijden zoals bijvoorbeeld een skatebaan, waterspeelelement en andere speeltoestellen;
- Een stelsel van wandelpaden verbindt de omgeving met het park.

Vroegere pagina's van 'Actueel' zijn te vinden in het Archief.