Laatste nieuws over de Boompjeswal


Gemeente stopt verjagen roeken

         De gemeente schrijft op
20 april 2012 aan de bewoners van de Boompjeswal dat "Er een ongewenste verschuiving van het aantal roeken richting Boompjeswal is geconstateerd".

Het verjagen van de roeken, begonnen in 2008, bij het gerechtsgebouw op de Martinetsingel zal worden gestaakt.
Zie ook archief

Op deze foto is te zien dat de drukte boven het park inderdaad is toegenomen, vorig jaar was de boom nog onbewoond.

Vroegere pagina's van 'Actueel' zijn te vinden in het Archief.