Boompjeswal nummer 4

Huizen op de Boompjeswal
nummer 4


Overzicht  |  Huisnr. 3  |  Huisnr. 5

Nummer 4 is een van de oudste huizen van de Boompjeswal. Het hoge deel werd gebouwd rond 1850, de lage gedeeltes zijn een aanvulling van rond 1900. Op een tekening in het gemeentearchief uit 1922 staat aangegeven dat het hoge gedeelte woning was, de zeshoekige kamer links een kantoor en de kamer rechts daarnaast magazijn. Achter het hoge gedeelte was een binnenplaats met een beerput.


In het boekje "Beknopte geschiedkundige en plaatselyke beschryving der stad Zutphen en hare bevallige omstreken" uit 1832 wordt een wandeling over de Boompjeswal beschreven. Zie hiervoor het menu-item wandeling. In deze beschrijving wordt de Boompjeswal wat merkwaardig gespeld. Deze spelling inspireerde de bewoners van no. 4 tot het plaatsen van een gevesteen. Zij zeggen hierover:

"Dat stukje was ook de aanleiding voor de gevelsteen 'Boomptjeswal'. Ik heb bij het hakken de oude spelling met een 't' en de nieuwe met een 'p' gecombineerd, een beetje voortbordurend op de stenen van 't Mannetje die ook iets geks/raadselachtigs hebben. Dat er vijf bomen op staan refereert aan de grootte van ons gezin. Maar ik wilde geen steen maken die vanzelfsprekend door een volgende bewoner weer zou worden verwijderd omdat hij te persoonlijk is."

De steen is geplaatst tussen de ramen van de eerste verdieping.
Op de schoorsteen van no.4 staat een windwijzer.Over deze windwijzer zegt de heer des huizes:

"De windwijzer toont het Lam Gods / Agnus Dei omdat dat het familiewapen van mijn vrouw is (De Bru´ne) ; die heb ik, geholpen door de smid uit Warnsveld, ooit gemaakt voor een verjaardag in de jaren '90."