Boompjeswal nummer 8

Huizen op de Boompjeswal
nummer 8


Overzicht  |  Huisnr. 7  |  Huisnr. 9

Vijftig jaar lang heeft dit huis de Nieuw Apostolische Kerk gehuisvest, zie het krantenartikel onderaan. Na een aantal jaren van leegstand is het huis verkocht en gaat (weer) als woning dienstdoen.

huisBW08


Al vijftig jaar kerken in 'n huiskamer
door Henk Brummelman.vrijdag 29 mei 2009
Priester Gert Draijer van de Nieuw-Apostolische Kerk in de huiskamerkerkzaal van het herenhuis aan de Zutphense Boompjeswal. foto Ab Hakeboom
ZUTPHEN - Aan de buitenkant zie je vanuit de rustieke Boompjeswal op nummer 8 alleen maar een monumentaal herenhuis. Binnen oogt het echter heel anders. Voor-, achterkamer en serre zijn aan elkaar getrokken en daar is een kerkzaal met 52 zitplaatsen van gemaakt van de Nieuw-Apostolische Kerk.

Achterin staat een klein orgel met daarnaast de lessenaartjes voor het orkestje en de stoelen voor het koor. Aan de straatkant is het altaar, het domein van de voorgangers en priesters. Aan het eind van de gang is de consistorie, die tijdens de dienst de functie van kindercrèche krijgt. De moeders kunnen dan de dienst volgen via een intercom. Gisteren precies vijftig jaar geleden werd het kerkgebouw ingewijd.

Op zondag 7 juni vieren de leden dit met een speciale jubileumkerkdienst om 10 uur 's morgens. 's Middags wordt met diverse activiteiten stilgestaan bij de afgelopen periode. Ook woensdagavond (20 uur) is er elke week een dienst. De kerk is al sinds 1922 actief in Zutphen. Eerst kerkte men in de benedenzaal van Ons Huis aan de Zaadmarkt. De diensten werden geleid door voorganger Bannink. Het aantal lidmaten groeide zo hard (tot 150 personen) dat in 1930 een grotere zaal van het Burgerweeshuis aan de Kuiperstraat moest worden betrokken.

Na de oorlog ontstond verdeeldheid in de kerk, waardoor op één gezin na (zes personen van de familie Donderwinkel) de leden zich afscheidden en verder gingen als Apostolisch Genootschap (met kerk aan de Marijkelaan).

Niettemin groeide dat kleine aantal weer en dat ging zo voorspoedig dat de districts-apostel hen adviseerde een eigen kerkgebouw te betrekken. Dat werd in 1959 het pand Boompjeswal 8.

Het aantal leden is altijd in de buurt van de zestig gebleven. Die stabiliteit heeft ermee te maken dat de kerk het 'zieltjes winnen' niet als eerste doelstelling heeft.

"Cruciaal is dat de leden geloven dat zich onder hen levende apostelen bevinden. Met dezelfde opdracht als de apostelen uit de Bijbel", legt priester Gert Draijer uit. Cruciaal is dat de plaatselijke priesters en dienaren niet theologisch geschoold zijn. Zij vergelijken dat met de Bijbel waar de eerste apostelen vissers varen. Jezus hield hen voor 'niet bevreesd' voor getuigenissen te zijn, 'want Ik zal door u spreken.